Hlavná 715

Rabča

02944

Slovensko

Štátna dotácia "Zelená domácnostiam"

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:

  1. fotovoltické panely (výroba elektriny);
  2. veterné turbíny (výroba elektriny); (zatiaľ nie je možné vydať poukážky na tieto zariadenia)
  3. slnečné kolektory (výroba tepla);
  4. kotly na biomasu (výroba tepla);
  5. tepelné čerpadlá (výroba tepla).
Poskytujeme podporu pre získanie štátnej dotácie pre  všetky zariadenia