Skip to main content

Štátna dotácia

Štátna dotácia "Zelená domácnostiam"

JAKOB s.r.o.

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:
  • fotovoltické panely (výroba elektriny)
  • veterné turbíny (výroba elektriny); (zatiaľ nie je možné vydať poukážky na tieto zariadenia)
  • slnečné kolektory (výroba tepla);
  • kotly na biomasu (výroba tepla);
  • tepelné čerpadlá (výroba tepla).
úspora energie
úspora vody
efektívne kúrenie
úspora peňazí